Algemene aanmeldingsprocedure

Aanmelden

Aanmelden voor ronde 1 is mogelijk van zaterdag 1 tot en met vrijdag 14 februari 2020.
Dat kan op de volgende momenten:

  • Zaterdag 1 februari 2020 van 10.00 tot 12.00 uur
  • Maandag 3 tot en met vrijdag 7 februari 2020 dagelijks van 08.00 tot 15.30 uur
  • Maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari 2020 dagelijks van 08.00 tot 15.30 uur

Aanmelden voor ronde 2 is mogelijk van dinsdag 7 tot en met dinsdag 14 april 2020. Vanwege de gevolgen van het corona-virus is het WVC gesloten. De benodigde documenten voor aanmelding (zie hieronder) kunt u in de brievenbus aan het hek van het schoolgebouw deponeren. Tevens vragen wij u de documenten te mailen naar mw A. (Anke) van Wensveen (coördinator brugklassen) via a.vwensveen@sgzuidwest.nl 

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, stuur dan een e-mail naar mw A. (Anke) van Wensveen (coördinator brugklassen) via a.vwensveen@sgzuidwest.nl

Niveaus: 

Soort klas Adviezen
Reguliere klassen Mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo
Tweetalig havo Havo en havo/vwo
Tweetalig vwo Vwo

Naast één van bovenstaande keuzes kan een leerling ook nog kiezen voor extra sport en theater met WVC sport en WVC theater. Dit gaat om twintig middagen plezier en actie met brugklassers uit alle klassen die extra interesse hebben in sport of theater. Voor meer informatie: WVC Sport en WVC Theater

Wat dient u in te leveren om uw zoon/dochter aan te kunnen melden:

Leerlingen uit Den Haag en Rijswijk:
Het aanmeldformulier + de voorkeurslijst gekregen van de basisschool.
Indien het ook gaat om een aanmelding voor tweetalig onderwijs zal de bijbehorende toelatingstest voldoende moeten zijn gemaakt.

Leerlingen buiten Den Haag en Rijswijk, zoals het Westland en Delft:
De unieke aanmeldcode* inclusief advies gekregen van de basisschool + een geldig identiteitsbewijs van uw kind. Mocht u als ouder ook een voorkeurslijst op willen geven (net als de leerlingen uit Den Haag en Rijswijk) van scholen binnen Den Haag dan kunt u dit aangeven bij uw inschrijving.

* Heeft u geen unieke aanmeldcode omdat u uit een geheel andere regio komt, meld dit dan bij de inschrijving.

Deponeer de documenten in de brievenbus van het WVC en stuur een mail naar a.vwensveen@sgzuidwest.nl. Wij zetten de gegevens voor u in Onderwijs Transparant, zodat de basisschool ook weet dat uw kind is aangemeld op het Wateringse Veld College. Vanuit Onderwijs Transparant krijgt u als ouder/verzorger, indien u dit heeft aangegeven bij de basisschool, een bevestigingsmail van uw aanmelding.

Bericht over toelating

Op woensdag 25 maart 2020 (voor de eerste aanmeldperiode) of donderdag 16 april (voor de tweede aanmeldperiode) krijgt u aan het eind van de dag per brief bericht of uw kind wel/niet geplaatst is op het Wateringse Veld College. Vanuit Onderwijs Transparant zal er ook een automatische e-mail bij u binnenkomen omtrent de plaatsing.

Toelatingstesten tweetalig onderwijs (tto)

Een aanmelding voor tto kan alleen als uw kind een toelatingstest tto heeft gemaakt met een positieve uitslag tot gevolg. De toelatingstest voor het tto vindt plaats op woensdag 29 januari 2020. Uiterlijk maandag 3 februari 2020 zal de uitslag bekend zijn, zodat u vervolgens nog voldoende tijd heeft om uw kind uiterlijk 14 februari 2020 in te kunnen schrijven op de school van eerste keuze. Kijk op aanmeldprocedure tweetalig onderwijs voor meer informatie over het tto en het aanmeldformulier voor de toelatingstest tto.

Eerst kennismaken met onze school

Wilt u graag langskomen op onze informatieavonden, open dagen of graag een persoonlijke rondleiding krijgen op onze school, ga dan naar: kennismaken met het WVC. 

Overzicht stappen aanmelden leerjaar 1:

  1. In de aanmeldperiode leveren de ouder(s)/verzorger(s)/leerling het regionale aanmeldformulier in, dat zij gekregen hebben van de basisschool. Registratie verloopt digitaal via OT (OnderwijsTransparant)
  2. Contact met PO, indien het onderwijskundig rapport vragen oproept.
  3. Op woensdag 25 maart 2020, vanaf 15.00 uur, krijgen de ouder(s)/verzorger(s)/leerling een bericht van toelating.
  4. Twee weken na het toelatingsbesluit krijgen ouders/leerling een uitnodiging voor de kennismakingsdag op het WVC. Het inschrijfformulier wordt dan meegestuurd, met het verzoek dit ingevuld in te leveren tijdens de kennismakingsdag.
  5. Het ingevulde inschrijfformulier wordt vervolgens door de administratie verwerkt in het administratiesysteem van het WVC (Magister).

Meer informatie vanuit de BOVO

Op https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders vindt u meer informatie over de algemene inschrijfprocedure van de gemeente Den Haag .