Aanmelden op het WVC

Alle leerlingen voor schooljaar 2018/2019 zijn definitief geplaatst in een klas dat past bij hun bijgestelde advies.

Schooljaar 2019-2020

In september 2018 stelt BOVO-Haaglanden, de organisatie die de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs in Den Haag begeleidt, de aanmeldprocedure vast voor schooljaar 2019-2020. In de procedure staan het tijdpad – van oriëntatieperiode, aanmeldperiode tot behandelperiode – en de gehanteerde aanmeldcriteria zoals de voorrangsregels, toelatingseisen en lotingsprocedure. In oktober publiceren wij een hierbij passende procedure en ons aannamebeleid voor het schooljaar 2019-2020.
Een goede keuze maken is niet makkelijk met zoveel scholen in de stad. Daarom organiseren wij sowieso weer de cursus Be Prepared voor groep 8 leerlingen met interesse voor tweetalig onderwijs en daarnaast proeflesjes, rondleidingen een open huis en informatie avonden voor iedereen met interesse in het Wateringse Veld College.