Algemene aanmeldingsprocedure

Wil u uw kind nog aanmelden voor de brugklas van het Wateringse Veld College voor schooljaar 2019-2020? Dit kan vanaf woensdag 17 april 2019. Via de site van  scholenwijzer.denhaag.nl ziet u het aantal plekken dat onze school nog beschikbaar heeft. 

Wat is er nodig bij aanmelding.

Binnen de regio:

– Ouder(s)/verzorger(s).

– Het aanmeldformulier met unieke code (je zal een nieuwe kunnen krijgen op je basisschool).

Buiten de regio:

– Ouder(s)/ verzorger(s)

– De unieke aanmeldcode

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, stuur dan een e-mail naar mevr. Anke van Wensveen  (coördinator brugklassen):  a.vwensveen@sgzuidwest.nl

Op https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders vindt u meer informatie over de algemene inschrijfprocedure van de gemeente Den Haag .

Welke richtingen: 

Soort klas Adviezen
Reguliere klassen Mavo, mavo/havo, havo, havo/vwo, vwo
Tweetalig havo Havo en havo/vwo
Tweetalig vwo Vwo

Naast één van bovenstaande keuzes kan een leerling ook nog kiezen voor extra sport en theater met WVC sport en WVC theater. Dit gaat om 20 middagen plezier en actie met brugklassers uit alle klassen die extra interesse hebben in sport of theater.

Voor meer informatie:WVC Sport en WVC Theater

Toelatingstesten tweetalig onderwijs (tto)

Een aanmelding voor tto kan alleen als uw kind een toelatingstest tto heeft gemaakt met een positieve uitslag.

Kijk op Aanmeldformulier toelatingstest TTO voor meer informatie over de toelatingstest mocht u nog interesse hebben in een aanmelding voor tweetalig onderwijs.