Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs (tto klassen)

Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs (tto) op het Wateringse Veld College zal, net als bij andere VO-scholen met tto, eerst een toelatingstest tto afgenomen worden. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om uw kind te laten kiezen voor een studie waar 60 procent van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau wordt gegeven.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs en welke aanvullende kosten hier bij komen kijken, kunt u klikken op onderstaande link:

Tweetalig onderwijs

Aanmelden voor toelatingstest tweetalig onderwijs

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de toelatingstest tweetalig onderwijs tot en met dinsdag 26 januari 2021. Bij het aanmelden vragen wij onder andere om het voorlopig advies van de basisschool dat in december wordt gegeven. Wacht u dus alstublieft eerst dit advies af voordat u uw kind aanmeldt.

Via deze link, kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de toelatingstest tto

Het definitieve basisschooladvies zal voor inschrijving in een tto-klas uiteindelijk havo, havo/vwo of vwo moeten zijn.

De toelatingstest

Op woensdag 27 januari 2021 vindt de toelatingstest plaats op het Wateringse Veld College.

Tijdstip: 13:30-15:30/16:00 uur.

De test zal bestaan uit verschillende onderdelen, welke nog nader worden afgestemd met de andere tto-scholen. Zodra de inhoud van de test bekend is, zullen wij deze hier publiceren.

De uitslag van de test zal uiterlijk dinsdag 2 februari bekend worden gemaakt, zodat u voldoende tijd heeft om uw zoon/dochter voor 14 februari 2020 aan te melden op de school van eerste keuze.

Aanmelden voor tto bij ons of elders

Mocht u twijfelen tussen bijvoorbeeld tweetalig onderwijs bij ons op school of elders, laat uw zoon/dochter dan de toelatingstest maken op de school van eerste voorkeur wanneer de toelatingstesten op hetzelfde moment worden afgenomen. Mocht uw zoon/dochter slagen voor de toelatingstest, dan kunt u bij de aanmelding bij voorkeur 1 en 2 twee tto-scholen noteren. Indien uw kind de toelatingstest tto met succes heeft gemaakt, geeft dit in principe toegang tot alle VO-scholen met tto in Den Haag.

Bij uitloting voor tto toch naar het WVC?

Als u wilt dat uw zoon/dochter bij eventuele uitloting voor het tto op een reguliere afdeling van het WVC wordt geplaatst, dan is het van belang dat u op de voorkeurslijst WVC zonder tto als tweede keuze noteert.

Volgorde bij eventuele loting:

Indien het WVC voor meerdere afdelingen moet loten, wordt als eerste voor tto geloot. Een leerling die wordt uitgeloot voor tto en die het WVC (zonder tto) als tweede voorkeur op de lijst heeft staan, krijgt vervolgens voorrang bij plaatsing in een reguliere afdeling.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan mw A. (Anke) van Wensveen, coördinator brugklassen, via a.vwensveen@sgzuidwest.nl