Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs (tto klassen)

Aanmelden voor de toelatingstest tto:

Meld uw zoon/dochter uiterlijk dinsdag 6 februari 2018 aan voor het maken van de toelatingstest tweetalig onderwijs via deze link. Wij vragen hierbij om het voorlopig advies dat gegeven is in december te noteren. Het daadwerkelijk advies zal voor inschrijving in een tto-klas uiteindelijk havo, havo/vwo of vwo moeten zijn.

De toelatingstest

Op woensdag 7 februari 2018 vindt de toelatingstest plaats op het Wateringse Veld College.

Tijdstip: 13:30 tot 15:30/16:00 uur.

De test zal bestaan uit drie onderdelen: een prestatie-, motivatietest, Engelse leesvaardigheid en Engelse luistervaardigheid.

De uitslag van de test zal uiterlijk maandag 12 februari 2018 bekend worden gemaakt, zodat u vervolgens nog genoeg tijd heeft om uw zoon/dochter voor 23 februari 2018 aan te melden op de school van eerste keuze.

Aanmelden voor tto

Mocht u twijfelen tussen bijvoorbeeld tweetalig onderwijs bij ons op school of elders, laat uw zoon/dochter dan op beide scholen een toelatingstest maken, zodat de aanmelding (bij een goed resultaat) en het opgeven van voorkeuren geen onnodige problemen oplevert.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar j.vdbelt@sgzuidwest.nl