Aanmeldprocedure tweetalig onderwijs (tto klassen)

Voor het kunnen volgen van tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College zal er net als bij andere VO-scholen met tto eerst een toelatingstest tto afgenomen worden. Op deze manier kunnen we voor geïnteresseerde leerlingen beoordelen of we er goed aan doen om uw kind te laten kiezen voor een studie waar 60% van de vakken in het Engels op havo- of vwo-niveau.

Voor meer informatie over tweetalig onderwijs en welke aanvullende kosten hier bij komen kijken, kunt u klikken op onderstaande link:

Tweetalig onderwijs

Aanmelden voor de toelatingstest tto

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de toelatingstest tto t/m dinsdag 5 februari 2019. Wij vragen bij het aanmelden om o.a. het voorlopig basisschooladvies dat gegeven is in december te noteren. Wacht u dus alstublieft eerst dit advies af voordat u uw kind aanmeldt.  

U kunt zich via de onderstaande link aanmelden voor de toelatingstest:

Aanmeldformulier toelatingstest TTO

Het daadwerkelijke advies zal voor inschrijving in een tto-klas uiteindelijk havo, havo/vwo of vwo moeten zijn.

De toelatingstest

Op woensdag 6 februari 2019 vindt de toelatingstest plaats op het Wateringse Veld College.

Tijdstip: 13:30 tot 15:30/16:00 uur.

De test zal bestaan uit verschillende onderdelen, welke nog nader worden afgestemd met de andere VO-scholen. Zodra de inhoud van de test bekend is zal deze hier verschijnen.

De uitslag van de test zal uiterlijk maandag 11 februari 2019 bekend worden gemaakt, zodat u vervolgens nog genoeg tijd heeft om uw zoon/dochter voor 22 februari 2019 aan te melden op de school van eerste keuze.

Aanmelden voor tto bij ons of elders

Mocht u twijfelen tussen bijvoorbeeld tweetalig onderwijs bij ons op school of elders, laat uw zoon/dochter dan de toelatingstest maken op de school van 1e voorkeur wanneer de toelatingstesten op hetzelfde moment afgenomen worden. Mocht uw zoon/dochter slagen voor de toelatingstest, dan kunt u bij de aanmelding bij voorkeur 1 en 2 beide tto-scholen noteren. Indien uw kind namelijk de toelatingstest tto met succes heeft gemaakt, geeft dit in principe toegang tot alle VO-scholen met tto in Den Haag.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar j.vdbelt@sgzuidwest.nl

Bij uitloting voor tto toch naar het WVC?

Als u wilt dat uw zoon/dochter – bij eventuele uitloting voor het tto – toch op het WVC in een reguliere afdeling wordt geplaatst, dan is het van belang dat u op de voorkeurslijst het WVC zonder tto als 2e keuze noteert.