Huiswerkbegeleiding

De naschoolse huiswerkbegeleiding op het WVC wordt sinds 2012 verzorgd door instituut Haags Studiepunt. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw. Hieronder vindt u informatie van het instituut over de begeleiding.

Haags Studiepunt binnen de muren van de school

De huiswerkbegeleiding vindt plaats binnen de muren van de school en dat biedt verschillende voordelen. Zo hebben we gemakkelijker toegang tot docenten en mentoren voor overleg. Dat stelt ons in staat onze begeleiding beter af te stemmen op de specifieke aandachtspunten van uw zoon of dochter. Omdat we gebruik maken van de faciliteiten van de school, kunnen we u bovendien een gunstig tarief bieden. Daarnaast hoeft uw kind niet naar een andere locatie te reizen.

Wat houdt onze huiswerkbegeleiding concreet in?

 De huiswerkbegeleiding vindt plaats in kleine groepjes (gemiddeld acht leerlingen) waardoor er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding. Leerlingen werken altijd aan het huiswerk voor de eerstvolgende schooldagen. Wij controleren het maakwerk en overhoren het leerwerk voordat de leerling naar huis gaat. Uw kind hoeft meestal thuis niets meer aan het huiswerk te doen. We werken in een strakke structuur waarin er ook aandacht is voor planning- en studievaardigheden. Zo nodig bieden we vakinhoudelijke ondersteuning.

De huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat uw kind zelfstandig en gestructureerd leert werken. Thuis is er rust rond het schoolwerk. Deelnemen kan voor drie of vier middagen per week (maandag tot en met donderdag).

Wij hebben regelmatig contact met u als ouder over de voortgang van uw zoon/dochter, onder andere via ons online leerlingvolgsysteem. Daarnaast verloopt het contact veelal telefonisch en persoonlijk, bijvoorbeeld op de ouderavond van de school.

Huiswerkklas

 Een andere mogelijkheid is om uw kind aan te melden voor de Huiswerkklas. Daarmee bieden wij leerlingen vooral een rustige plek om, onder toezicht, huiswerk te maken. Leerlingen moeten daarvoor wel goed zelfstandig kunnen werken. Voor leerlingen die meer structuur nodig hebben is (een startperiode in) de intensieve huiswerkbegeleiding daarom aan te bevelen. De huiswerkklas is ook een goede optie als afbouw van de intensieve huiswerkbegeleiding. Deelnemen kan voor twee, drie of vier middagen per week.

Tijden en tarieven

De begeleiding start elke middag (ma t/m do) om 14.30 uur (of direct na de laatste les) en eindigt uiterlijk om 17.30uur. Er is strikte aanwezigheidscontrole. U als ouder/verzorger wordt aan het begin van de middag gebeld wanneer uw zoon/dochter niet (op tijd) aanwezig is.

Huiswerkbegeleiding

 Aantal dagen per week: 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen
Vast tarief per kalendermaand € 211,- € 274,- € 316,- € 345,-

Huiswerkklas

 Aantal dagen per week: 2 dagen 3 dagen 4 dagen
Vast tarief per kalendermaand € 83,- € 104,- € 114,-

Inschrijven

Inschrijven geschiedt via de website van het Haags Studiepunt: www.haagsstudiepunt.nl.

Meer informatie over het Haags Studiepunt?

Voor meer informatie en vragen staat het Haags Studiepunt u graag te woord.
T. 070–3456915
Of stuur een mail naar info@haagsstudiepunt.nl

Contactpersoon op het WVC:

Jonne Campfens.
Aanwezig op maandag t/m vrijdag van 14:30 – 17:30 in lokaal 223.

Telefoon: 06 81525091
Email: jonne.campfens@haagsstudiepunt.nl