Absentie en ziekmeldingen

Melden van afwezigheid

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent, verlof wilt aanvragen, of je ziek moet laten melden. Daarover moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak. LET OP: zit je in de examenklas, dan gelden er aanpassingen van de regels. Die aanpassingen vind je in het examenreglement.

Ben je ziek?

Je ouder(s)/verzorger(s) melden voor aanvang van de lessen aan school dat je ziek bent. Dat mag telefonisch op nummer 070 308 98 87. Als de voicemail aan staat, kan de boodschap ingesproken worden. Noem hierbij naam, klas en de reden van afwezigheid. Ook kan het ziekmelden via Magister. Dit kan dan direct voor twee dagen.

Ben je langer dan een dag ziek?

In principe wordt er van u verwacht dat u uw kind iedere dag ziek meldt. Via magister kan dit ook direct voor twee dagen. Mocht uw kind nu echt zo ziek zijn dat u denkt dat het sowieso meer dan één dag gaat duren, meldt u dit dan bij de ziekmelding. Wij kunnen dit dan direct verwerken, waardoor u niet meer iedere dag hoeft te bellen.

Ben je beter?

Download de betermeldkaart van de website. Op de dag dat je beter bent, lever je de kaart, ondertekend door je ouder(s) en/of verzorger(s), in bij de onderwijsassistent.

betermeld kaart

Word je op school niet lekker?

Je mag niet van school weggaan zonder je te melden bij je teamleider of bij de onderwijsassistent. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Je mag pas naar huis gaan als de onderwijsassistent of teamleider contact heeft gehad met je ouder(s) en/of verzorger(s).

Blessure en de gymles

Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, dan verwachten we je toch in de gymles. Waar mogelijk krijg je daar een andere taak. Ben je toch niet aanwezig in de gymles, dan voeren we dit in als ongeoorloofd absent (AO) in Magister. Als het gaat om langdurige of ernstige blessures, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. Er worden dan individueel afspraken gemaakt.

Medisch verzuim

Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of therapeut wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden – en zeker niet tijdens toetsen (toetsweek, toetsband) – ingepland. De afspraak wordt altijd van tevoren aan school gemeld. Laat de geplande afspraak door je ouders melden door het inleveren van een absentiekaart bij de onderwijsassistent.

absentiekaart tandarts enz.

Verzuimprotocol

Het complete verzuimprotocol van het Wateringse Veld college is te lezen in de onderstaande link.

Verzuimprotocol