Domeinonderwijs

Werken in domeinen

Op het Wateringse Veld College werken de leerlingen in domeinen.
Een domein is een grote studieruimte waar de leerlingen zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast deze leerdomeinen zijn er ook leslokalen waar de leerlingen instructie krijgen van de vakdocenten.

De leerlingen ontwikkelen vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en zelfstandig werken. Aan de hand van studiewijzers werken de leerlingen aan hun opdrachten in het domein onder begeleiding van de vakdocent. De docent biedt tijdens werken in het domein hulp aan kleine groepjes en aan individuele leerlingen. Elke leerling leert te werken op zijn of haar eigen manier en leert keuzes te maken. De vakdocent ziet erop toe dat de opdrachten binnen de gestelde termijn op de juiste wijze worden uitgevoerd.

De brugklasleerlingen zitten samen in een domein. In het eerste leerjaar krijgen de leerlingen veel begeleiding in het leren plannen en het zelfstandig werken. Van een vaste plek met de eigen klas groeit de leerling toe naar het maken van keuzes met wie hij/zij aan welk vak werkt en op welk moment.
In de hogere leerjaren gaan de leerlingen steeds zelfstandiger werken en zijn ze tenslotte uitstekend voorbereid op hun vervolgopleiding.