Lestijden

De lessen op het Wateringse Veld College duren 45, 90 of 135 minuten. Na maximaal 135 minuten volgt een pauze. Er is een vast lesrooster voor de week. Het eerste lesuur van elke dag is bestemd voor het maken van proefwerken: de toetsband.  

Alle leerlingen die behoren tot hetzelfde domein hebben dezelfde start- en eindtijd en de dezelfde pauze.  Roosterwijzigingen worden meestal een dag van tevoren bekend gemaakt, via de monitoren in de hal van de school en via de Elektronische Leeromgeving (ELO).

De school plant docentenvergaderingen zoveel mogelijk buiten de lestijden. Lesuitval wegens zieke collega’s wordt zoveel mogelijk intern opgevangen. Hierdoor blijft lesuitval beperkt, maar kan niet altijd worden voorkomen. Omdat de leerlingen met studiewijzers werken en geoefend zijn in het zelfstandig werken, kunnen zij bij onverwachte lesuitval zelfstandig, onder toezicht van een invaldocent, aan het werk. Ze verlaten het schooleiland niet onder schooltijd.

1 08.15  – 09.00 uur (toetsband begint om 08.00 uur)
2 09.00 – 09.45 uur
3 09.45 – 10.30 uur
Pauze 10.30 -10.50 uur
4 10.50 – 11.35 uur
5 11.35 -12.20 uur
Pauze 12.20 – 12.45 uur
6 12.45 – 13.30 uur
7 13.30 – 14.15 uur
Pauze 14.15 – 14.30 uur
8 14.30 – 15.15 uur
9 15.15 – 16.00 uur
10 16.00 – 16.45 uur