Ouderraad

De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school te helpen realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders en kinderen.

De ouderraad probeert haar doel te bereiken door:

  • regelmatig met de schoolleiding te overleggen
  • eventueel bemiddeling en bijstand te verlenen
  • zich te laten voorlichten over problemen over onderwijs en opvoeding
  • de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren
  • gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad te adviseren
  • de communicatie tussen school en ouders én tussen ouders onderling te stimuleren
  • mee te werken aan en het ondersteunen van binnen- of buitenschoolse activiteiten

Het is belangrijk dat ouders de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of per mail benaderen. Dit kan ook via de school. De ouderraad vaardigt ouders af naar de medezeggenschapsraad. De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders.

De leden stellen zich hier aan u voor.

Statuten ouderraad