Ouderraad en leerlingraad

Ouderraad

De ouderraad van het Wateringse Veld College bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die regelmatig vergadert met de rector. De leden van de ouderraad zetten zich in om de doelstellingen van de school te helpen realiseren. Daarbij ligt de nadruk op het bevorderen van het contact tussen school en ouders en treedt de ouderraad op als klankbord voor ouders en kinderen.

De ouderraad probeert haar doel te bereiken door:

  • regelmatig met de schoolleiding te overleggen
  • eventueel bemiddeling en bijstand te verlenen
  • zich te laten voorlichten over problemen over onderwijs en opvoeding
  • de ontwikkelingen op school kritisch te volgen en hieraan een positieve bijdrage te leveren
  • gevraagd en ongevraagd het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad te adviseren
  • de communicatie tussen school en ouders én tussen ouders onderling te stimuleren
  • mee te werken aan en het ondersteunen van binnen- of buitenschoolse activiteiten

Het is belangrijk dat ouders de ouderraad informeren over ideeën, klachten of wensen. Ouders kunnen het beste één van de leden van de ouderraad telefonisch of per mail benaderen. Dit kan ook via de school. De ouderraad vaardigt ouders af naar de medezeggenschapsraad. De school hecht veel belang aan een goede vertegenwoordiging van ouders.

De leden stellen zich hier aan u voor

Statuten ouderraad

Leerlingraad

Als leerlingenraad vertegenwoordigen wij de belangrijkste groep op school, namelijk de leerlingen zelf! De leerlingenraad bestaat uit een groep van rond de 12 leerlingen uit verschillende leerjaren. Zo is er voor ieder leerjaar een aanspreekpunt op school.

Vele buitenschoolse activiteiten, zoals schoolfeesten, sporttoernooien en culturele activiteiten worden door de leerlingenraad georganiseerd. Het hele jaar door zijn wij achter de schermen bezig met het voorbereiden en organiseren van deze activiteiten. Wil je meer weten over onze activiteiten? Bezoek dan onze ELO of Facebook pagina!

Daarnaast is de leerlingenraad er ook voor serieuze zaken. Door het jaar heen voert de leerlingenraad onderzoeken uit, waarbij er gekeken wordt naar de kwaliteit van het onderwijs en of leerlingen zich op hun gemak voelen op school. De resultaten van deze onderzoeken worden besproken met de directie. Zo vormt de leerlingenraad een schakel tussen de directie en de leerlingen.

De leerlingenraad staat altijd open voor leerlingen die zich wat meer betrokken willen voelen bij onze school. Wil jij graag lid worden van de leerlingenraad? Stuur dan een mailtje naar waveleerlingenraad@sgzuidwest.nl