Havo

Wat onderscheidt het WVC van andere scholen die ook havo aanbieden? Uiteraard het domein, want dat is uniek! En wat er in het domein gebeurt ook. Leerlingen werken er – individueel én vaak in groepjes – aan hun huiswerk en aan andere opdrachten. In het domein zijn steeds verschillende docenten aanwezig van verschillende vakken,  die je  helpen en extra uitleg geven. Het is de bedoeling dat je steeds beter onder de knie krijgt hoe je zelfstandig kan werken en dat je zelf gaat ontdekken wanneer je wél en wanneer je geen hulp nodig hebt. Je krijgt vrij veel vrijheid, maar het is wel de bedoeling dat je daar iets goeds mee doet. De opdrachten die je maakt in het domein hebben natuurlijk te maken met de schoolvakken, maar ook met wat je in de toekomst gaat doen (vervolgopleiding en later een baan). Je vormt je mening over verschillende onderwerpen en je leert deze goed onder woorden te brengen. In het Nederlands en in verschillende andere talen waaruit je kunt kiezen. En dat is het belangrijkste van havo op het WVC: je leert kiezen. Tussen vakken, opdrachten, meningen en vóór je ambities!

Decanaat

Wordt het (toegepaste) psychologie of toch geneeskunde of misschien wel mondzorgkunde? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het beste bij je past.

Op het Wateringse Veld College wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daarop volgt, wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

Het programma Wateringseveldcollegededecaan.net met daarin KeuzeWeb vormt de basis van LOB. Op de site Wateringseveldcollegededecaan.net vinden leerlingen uitgebreide informatie over profielen, toelatingseisen, vervolgopleidingen, aanmelding-, selectieprocedures, e.d. In het onderdeel KeuzeWeb oriënteren leerlingen zich met behulp van opdrachten op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er tenslotte nog diverse studiekeuzeactiviteiten georganiseerd, zoals speeddaten met studenten/beroepsbeoefenaren, voorlichtingen en een bezoek aan een hogeschool of universiteit.  

Keuzeformulier havo 2019-2020