Mavo

In de mavo-afdeling gaan wij met twee onderdelen hard aan de slag. Namelijk het werken in de domeinen en LOB. In de domeinen werk je zelfstandig of in groepjes aan allerlei opdrachten voor de schoolvakken. Daarnaast heb je een aantal projectweken waarin je een hele week bezig bent met een bepaald thema: de gewone lessen vervallen en alle tijd wordt gebruikt voor het project.

LOB staat voor LoopbaanOriëntatie en Begeleiding. Tijdens deze LOB-momenten ga je aan de slag met het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Vanaf de 2e t/m de 4e klas ga je ontdekken wat je wilt doen na de mavo.

Decanaat

Wat wil je later worden als je groot bent? Dat is misschien wel de moeilijkste vraag die je aan een leerling kan stellen. Er is ook zo veel keus, het moet bij je passen en is dus erg persoonlijk.

Omdat het voor veel leerlingen moeilijk is om een goede vervolg opleiding te kiezen hebben we in de mavo een LOB-programma (Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding). Leerlingen bezoeken studiebeurzen in verschillende leerjaren. Na het 2e mavo jaar moeten ze al enkele vakken laten vallen. Vanaf mavo 3 wordt het vak Verbind Leren gevolgd. Hier leren ze over de verschillende mbo-sectoren en welke kwaliteiten en eigenschappen je moet bezitten om in deze sectoren succesvol te studeren en later te werken. In mavo 4 maken ze een sectorwerkstuk. Dit is een onderzoek gespecificeerd op een sector met bijbehorende opleiding(en).

Door de jaren heen worden de mavo leerlingen dus gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. Aanzetten tot nadenken en uiteindelijk een vervolg opleiding kiezen, want daar komt niemand onderuit.

Verbindend leren

Verbindend Leren is een vak waar leerlingen van 3 mavo onder begeleiding van de mentor gedurende het gehele jaar verschillende activiteiten verrichten om een brug te slaan tussen de ambities, interesses en capaciteiten van de leerling en de vervolgopleiding(en) en het mogelijke beroep dat de leerling later kan gaan uitoefenen. De bedoeling is dat leerlingen gedurende het vak tot een weloverwogen keuze komen voor een sector en een vakkenpakket voor de vierde klas, dat weer voorbereidend is voor een vervolgopleiding.

De activiteiten en opdrachten voor “verbindend leren” doen een beroep op verschillende vaardigheden van de leerlingen: bijv. presentatietechnieken, interviewen, sollicitatietechnieken, samenwerkingsvaardigheden, enz. Ook het doen van een snuffelstage (rond de meivakantie) valt onder Verbindend leren.

Voor elk van de diverse periodes bij “verbindend leren” in mavo 3 krijg je een cijferbeoordeling. Uit al deze cijfers wordt een gemiddelde berekend. Dat gemiddelde vormt het eindcijfer voor Verbindend Leren van klas 3M. Het vak wordt in de vierde klas afgesloten met het sectorwerkstuk, waar leerlingen zich gaan oriënteren voor een mbo-opleiding.