Vwo

Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Kies je voor vwo, dan kies je voor vrijheid, verdieping en een fijne sfeer. Daarbij zijn we als docenten ambitieus om het beste uit de leerling te halen.
Ons domeinsysteem laat leerlingen behoorlijk vrij om op hun eigen manier de stof kunnen verwerken. Leerlingen in de bovenbouw kunnen zelf kiezen hoeveel uren ze aan ieder vak besteden. Domeinsysteem staat ook voor initiatief nemen en veel zelfstandig werken. De universiteiten en hoge scholen geven ons terug dat onze oud-leerlingen dat heel duidelijk in huis hebben! 
Zou je graag in een fijne sfeer met betrokken docenten willen ervaren hoever je kan komen? Kom dan naar ons vwo!

Decanaat

Wordt het (toegepaste) psychologie of toch geneeskunde of misschien wel mondzorgkunde? Wat je later kunt en vooral ook wilt worden, is afhankelijk van een heleboel factoren. Vaak gaat er een heel proces aan vooraf om te ontdekken wat er het beste bij je past.
Op het Wateringse Veld College wordt veel waarde gehecht aan dit keuzeproces en per leerjaar is er een programma opgesteld in het kader van Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB). LOB bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden leerlingen voorbereid op het maken van een profielkeuze. In de fase die daarop volgt, wordt toegewerkt naar de keuze voor een vervolgopleiding.

Het programma Wateringseveldcollegededecaan.net met daarin KeuzeWeb vormt de basis van LOB. Op de site Wateringseveldcollegededecaan.net vinden leerlingen uitgebreide informatie over profielen, toelatingseisen, vervolgopleidingen, aanmelding-, selectieprocedures, en dergelijke. In het onderdeel KeuzeWeb oriënteren leerlingen zich met behulp van opdrachten op de keuzes die zij moeten maken. Naast KeuzeWeb worden er tenslotte nog diverse studiekeuzeactiviteiten georganiseerd, zoals speeddaten met studenten/beroepsbeoefenaren, voorlichtingen en een bezoek aan een hogeschool of universiteit.  

Keuzeformulier vwo 2019-2020