Missie en visie

De missie van het Wateringse Veld College luidt:

Wij zorgen ervoor dat iedere leerling ontdekt

hoe ver hij of zij kan komen!

 

Het motto van het WVC is “Ontdek hoe ver jij kunt komen” en daarmee prikkelt de school iedere leerling. Impliciet klinkt de belofte door dat het WVC de plek is waar je misschien wel verder komt dan je denkt. De kern van onze school is ons vooruitstrevende onderwijsconcept: domeinonderwijs.

Onze missie zegt in het kort wat de betekenis van onze school is. Een inspirerende en prikkelende missie is letterlijk en figuurlijk de zin van een organisatie. Het zijn eenvoudige woorden met een sterke belofte. Het legt de lat hoog voor de school en de mensen die de school ‘maken’. Het is ook een missie waarop wij aangesproken kunnen worden. En dat mag ook, want zowel leerlingen als ouders en medewerkers mogen hoge verwachtingen hebben. Het is aan iedereen die bij het WVC betrokken is om die missie waar te maken en alles te doen (en laten) wat daaraan bijdraagt.

Waarom zou je naar het WVC gaan? We positioneren de school als volgt: Voor nieuwsgierige  leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen is domeinonderwijs een bron van enthousiasme dat onverwachte kansen biedt. Deze moderne vorm van onderwijs heeft echte aandacht voor het kind van nu en opent de deur naar verdere ontwikkeling.

Onze visie:

Het Wateringse Veld College (WVC) wil passend en inspirerend antwoord geven op een veranderende samenleving. Het domeinonderwijs biedt ruimte voor die verandering: leren is interactie. Zelfstandig en samenwerkend leren is daarom een inspirerende ontdekkingstocht waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling een logisch gevolg is.

Het WVC is een school waarin de structuur de leerling volgt. Onze school is er voor leerlingen die op school gestimuleerd en begeleid willen worden in hun ontwikkeling. Op het WVC werken docenten die gewend zijn om te denken in persoonlijke leerdoelen en leerpaden van leerlingen. Ze werken daarbij vanuit het motto van het WVC: Ontdek hoe ver jij kunt komen.

Bij alles wat we ondernemen werken we vanuit onze kernwaarden: geestdrift, zorgzaam, vooruitstrevend, intuïtie, eenvoud. Door deze kernwaarden centraal te stellen in ons denken en handelen, scheppen we een omgeving die prikkelt en enthousiasmeert. We vinden het daarvoor essentieel om de muren van onze vakdisciplines te slechten. Het team creëert daarvoor de voorwaarden en beseft tegelijkertijd dat werken vanuit de kernwaarden zowel kansen als verplichtingen inhoudt.

In alles wat we doen staat de dialoog centraal – tussen leerlingen en teamleden, tussen leerlingen onderling, tussen teamleden onderling, en natuurlijk ook met ouders en alle andere betrokkenen. Ouders zien we als partners; zij zijn het allerbelangrijkst voor de ontwikkeling van hun kinderen.  In de communicatie met ouders en leerlingen vinden wij aanknopingspunten voor  de ontwikkeling van de leerling.

Ons hele team is en blijft betrokken. Dat voeden we door veel mogelijkheden aan te bieden voor de persoonlijke, vakinhoudelijke en didactische ontwikkeling. Daarvoor hebben we onder meer de WVC Akademie opgericht en het is ook de reden dat we in kleine onderwijsteams willen werken.

Verder hebben we veel aandacht voor persoonlijk leiderschap, zowel van onze leerlingen als onze medewerkers. We dagen leerlingen uit om de regie te nemen in hun ontwikkeling, om zelf keuzes te maken vanuit hun belangstelling. Ook de leden van ons team stimuleren we om leiding te nemen over hun ontwikkeling. Dat houdt iedereen scherp en het betekent dat er voortdurend vooruitgang is.

Onze kernwaarden:

Kernwaarden zijn leidende principes voor gedrag in onze organisatie en relatie met de buitenwereld. Elke kernwaarde heeft een korte en een lange omschrijving.

Geestdrift

Met onze geestdrift zijn we een voorbeeld voor anderen.
Als je geest op drift raakt, kunnen de mooiste dingen ontstaan. Dat vraagt ruimte en loslaten. Dat vraagt ook bezieling. Daarmee maken we het mooiste los in mensen. In leerlingen, in collega’s, in ouders, in partners met wie we samenwerken. Bovendien werkt geestdrift aanstekelijk.

Zorgzaam

We zijn zorgzaam; daarom zijn we eerlijk en duidelijk tegen elkaar.
Wie zorgzaam is, zorgt goed voor de ander én voor zichzelf. Zo gaat eigenbelang gelijk op met gezamenlijk belang. Lief voor elkaar zijn betekent ook dat je bereid bent om eerlijk en duidelijk te zijn. Ook wrijving geeft warmte. We zorgen voor een klimaat waarin de dingen bij naam genoemd worden, zonder iemand als persoon af te vallen.

Vooruitstrevend

We willen onze betekenis steeds krachtiger maken. Daarom zijn we vooruitstrevend.
De wereld ligt open,  kansen genoeg. We helpen om die te zien en te grijpen. We kijken naar buiten en naar binnen en we staan open voor verbetering, voor groei. We zijn ervan overtuigd dat we van iedereen kunnen leren en iedereen van ons. We zijn scherp, we vernieuwen en we volharden in onze wil om het steeds beter te doen.

Intuïtie

Wij leren je luisteren naar je intuïtie; dat doen we zelf ook.
Technologie krijgt een steeds grotere plaats in ons leven. Juist daarom is zo belangrijk intuïtie te voeden. Je voelt vaak eerst iets aan; later kun je er pas woorden aan geven. Daarom gebruiken wij  onze  intuïtie en  ons verstand. Door  ons gevoel te  laten spreken, inspireren we anderen om dat ook te doen. Zo verbinden we ons op verschillende niveaus.

Eenvoud

Wij kiezen voor eenvoud.
Wij vinden het prachtig als leerlingen hun eigen wijsheid inzetten.  Dat vraagt om eenvoud. In de omgeving, in de organisatie, en bovenal in onszelf. Eenvoud is leidend in hoe we de zaken in en rondom de school doen en organiseren. Eenvoud is helder voor iedereen. Daardoor verbinden anderen zich graag met je.