WVC Akademie

Op het Wateringse Veld College is de WVC Akademie (ja, met een K) opgericht met als doel het onderwijs kwalitatief nog meer te verbeteren in een eigentijdse leeromgeving.
We willen de leerlingen zelf actief laten zijn in en voor hun leerproces. De WVC Akademie wil bijdragen aan een rijk leerklimaat in de school , zowel voor leerlingen als voor medewerkers. In dit klimaat helpen we elkaar en vragen feedback om daar samen beter van te worden. We leren van en met elkaar.

Goed onderwijs vraagt voortdurende ontwikkeling om aansluiting te behouden met een continu veranderende maatschappij en leerling populatie. Het WVC akademieteam doet dit, door op akademiemiddagen, collega’s aan te steken met hun enthousiasme en door samen met de collega’s na te denken over het creëren van een veilig leerklimaat waarin kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden.

De WVC Akademie zorgt voor een zorgzame en deskundige begeleiding van collega’s, die voor het eerst op het WVC komen werken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich snel thuis voelt op het WVC.

Ook draagt de WVC Akademie zorg voor de begeleiding van studenten, die bij ons op school hun stageplek hebben. Elke student wordt bijgestaan door een vakdocent en een stagecoach.