Proclaimer

Het Wateringse Veld College spant zich in voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt.
Komt u toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op de contactpagina.
 
De foto’s op deze site mogen niet zonder toestemming van de redactie gebruikt worden voor andere media. Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op met info@sgzuidwest.nl.
 
Omgang met persoonsgegevens
Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een brochure wilt ontvangen, dan zal de school uw gegevens niet gebruiken om u ander materiaal toe te sturen, tenzij dat op onze website is aangegeven. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is.
Indien u zich aanmeldt voor onze Nieuwsbrief via de emailservice, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.
Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.
 
Wet bescherming persoonsgegevens
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
Links naar andere websites
Op onze site kunnen links naar websites of services van derden staan. Het Wateringse Veld College is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.