Toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid

Op het Wateringse Veld College kunnen leerlingen een vmbo-tl (mavo)-, havo (tto)- of vwo (tto)-diploma  behalen en leren leerlingen d.m.v. domeinonderwijs in de loop van de jaren steeds zelfstandiger werken, plannen, keuzes maken en goed samenwerken.

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen kunnen bij ons met een mavo-, mavo/havo-, havo, havo/vwo of vwo-advies terecht.

Capaciteit

Op het Wateringse Veld College is plaats voor ongeveer 300 leerlingen in leerjaar 1. De capaciteit en het aantal klassen per brugklastype zijn als volgt: 

Brugklastype Advies Capaciteit in % Aantal klassen
mavo mavo 15 2
mavo/havo mavo/havo 15 2
havo havo 15 2
havo/vwo       havo/vwo       15 2
vwo vwo 15 2
havo/vwo tweetalig havo of havo/vwo 12,5 1
vwo tweetalig vwo 12,5 1

De klassen in bovenstaand overzicht zijn een indicatie en een ideale verdeling. De uiteindelijke basisschooladviezen van de aangemelde leerlingen bepalen de definitieve verdeling van de brugklassen. Dit geldt ook voor de tweetalige klassen.

Aanvullende toelatingseisen voor het tweetalig havo/vwo:

Leerlingen met een volledig havo-, havo/vwo- of vwo-advies, die gemotiveerd zijn en die aanleg hebben voor en geïnteresseerd zijn in taal en cultuur, zijn van harte welkom op onze tto-afdeling. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich uiterlijk 6 februari 2018 via onze website aanmelden voor de toelatingstest die plaatsvindt op woensdag 7 februari 2018. De leerlingen die deze test halen, zijn welkom om zich aan te melden voor tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College. Klik op deze link  om aan te melden voor de toelatingstest tweetalig onderwijs:.

Loting:

Voor de klassen met tweetalig onderwijs is er ruimte voor minimaal 1 havo/vwo tweetalige en 1 vwo tweetalige klas. Deze klassen kunnen niet groter worden dan 30 leerlingen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken en er kan geen extra klas geformeerd worden, zal er geloot worden. Leerlingen die uitgeloot worden voor de tweetalige afdeling kunnen indien gewenst geplaatst worden in een reguliere klas zonder tweetalig onderwijs.

Voorrangsregels:

Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het WVC die zich aanmelden op onze school zullen voorrang krijgen bij plaatsing.

Aannamecommissie

Het Wateringse Veld College werkt met een aannamecommissie. Deze commissie bespreekt de aangemelde leerlingen op basis van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Mochten wij als school vragen hebben over een aangemelde leerling, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers en/of de basisschool om nadere informatie op te vragen.

Voor meer informatie over aanmelden klik hier.

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure voor het tweetalig onderwijs klik hier.