Toelatingsbeleid

Op het Wateringse Veld College kunnen leerlingen een vmbo-tl (mavo)-, havo (tto)- of vwo (tto)-diploma behalen en leren leerlingen d.m.v. domeinonderwijs in de loop van de jaren steeds zelfstandiger werken, plannen, keuzes maken en goed samenwerken.

Advies basisschool

Het advies van de basisschool is leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen kunnen bij ons met een mavo-, mavo/havo-, havo-, havo/vwo- of vwo-advies terecht.

Capaciteit

Op het Wateringse Veld College is in schooljaar 2019/2020 de capaciteit en het maximum aantal leerlingen per brugklastype als volgt: 

Brugklastype Advies Capaciteit in % Aantal plekken
mavo mavo 16,7 60
mavo/havo mavo/havo 16,7 60
havo havo 16,7 60
havo/vwo       havo/vwo       16,7 60
vwo vwo 16,7 60
havo/vwo tweetalig havo of havo/vwo 8,3 30
vwo tweetalig vwo 8,3 30

Het aantal klassen in bovenstaand overzicht is een indicatie en een richtlijn in de verdeling. De uiteindelijke basisschooladviezen van de aangemelde leerlingen en het daadwerkelijke aantal aanmeldingen per niveau bepalen uiteindelijk het definitieve aantal klassen per brugklastype. Dit geldt ook voor de tweetalige klassen. Het kan ook voorkomen dat wij leerlingen met een mavo advies vanwege klassengroottes in een mavo/havo klas plaatsen en havo leerlingen in een havo/vwo klas.

Aanvullende toelatingseisen voor het tweetalig havo/vwo:

Leerlingen met een volledig havo-, havo/vwo- of vwo-advies, die gemotiveerd zijn en die aanleg hebben voor en geïnteresseerd zijn in taal en cultuur, zijn van harte welkom op onze tto-afdeling. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich uiterlijk 5 februari 2019 via onze website aanmelden voor de toelatingstest die plaatsvindt op woensdag 6 februari 2019. De leerlingen die deze test halen, zijn welkom om zich aan te melden voor tweetalig onderwijs op het Wateringse Veld College. Klik op de link hiernaast om aan te melden voor de toelatingstest tweetalig onderwijs: Aanmeldformulier toelatingstest TTO

Loting:

Voor de klassen met tweetalig onderwijs is er ruimte voor minimaal 1 havo/vwo tweetalige en 1 vwo tweetalige klas. Deze tto-klassen kunnen niet groter worden dan 30 leerlingen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plekken en er kan geen extra klas geformeerd worden, zal er geloot worden. Leerlingen die uitgeloot worden voor de tweetalige afdeling kunnen indien gewenst geplaatst worden in een reguliere klas zonder tweetalig onderwijs.

Voorrangsregels:

Leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het WVC die zich aanmelden op onze school zullen voorrang krijgen bij plaatsing.

Aannamecommissie:

Het Wateringse Veld College werkt met een aannamecommissie. Deze commissie bespreekt de aangemelde leerlingen op basis van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Mochten wij als school vragen hebben over een aangemelde leerling, dan zullen wij contact opnemen met ouders/verzorgers en/of de basisschool om nadere informatie op te vragen.

Voor meer informatie over aanmelden klik hier.

Voor meer informatie over de aanmeldprocedure voor het tweetalig onderwijs klik hier.